Genealogie Bouwes

Stamboom

De stamboom van Bouwes kan worden verdeeld in een Friese en een Groningse tak. De stamvader van de Friese tak is Andries Jans Bouwes. De stamvader van de Groningse tak is Berend Jans Bouwes. Deze laatste tak is inmiddels uitgestorven. Onze stamboom begint vooralsnog bij Jan Beerents.

Parenteel van Jan Berents

 

I. Jan Beerents, † Oude Pekela vóór 1748, tr. Nieltje Bouwes.

Uit dit huwelijk:

1. Fokjen Jans, volgt IIa.

2. Beerent Jans, ged. Oude Pekela 6 april 1722, † Rocourt, België 11 okt. 1746, tr. Oude Pekela 25 febr. 1745 Aaltjen Detmers, geb. Langen, Westfalen.

3. Bouwe Jans, volgt IIb.

4. Jacob Jans, ged. Oude Pekela 25 sept. 1729.

5. Anna Jans, ged. Oude Pekela 22 okt. 1732.

6. Jantje jans, ged. Oude Pekela 9 sept. 1736.

 

IIa. Fokjen Jans, tr. Oude Pekela 9 okt. 1746 Jan Berents Brants, geb. Oude Pekela omstr. 1723, † ald. 7 mei 1806.

Uit dit huwelijk:

1. Berendina, ged. Oude Pekela 15 nov. 1748.

2. Jan, ged. Oude Pekela 7 nov. 1750.

3. Berent, ged. Oude Pekela 21 jan. 1753.

4. Tamke, ged. Oude Pekela april 1754.

5. Janna, ged. Oude Pekela 2 aug. 1761.

 

IIb. Bouwe Jans, geb. Oude Pekela omstr. 1724, † Groningen na 1781, tr. Oude Pekela 18 jan. 1756 Lubbegijn Jans, ged. Oude Pekela 3 mei 1733, † Groningen 19 aug. 1781, dr. van Jan Everts en Anna Foppes.

Uit dit huwelijk:

1. IJanna, geb. Oude Pekela okt. 1756, † ald. omstr. 1760.

2. Jan, volgt IIIa.

3. Janna, geb. Oude Pekela okt. 1761, † ald. vóór 1769.

4. Tamke, geb. Oude Pekela okt. 1763, † ald. vóór 1767.

5. Pieterjen, volgt IIIb.

6. Tamke, geb. Oude Pekela okt. 1767.

7. Janna, geb. Groningen juli 1769, † ald. vóór 1771.

8. Janna, geb. Groningen juni 1771, ged. Groningen, A-Kerk 9 juni 1771.

9. Berend Bouwes, geb. Groningen april 1775, ged. Groningen, Martini Kerk 23 april 1775, † Dordrecht 5 april 1823.

 

IIIa. Jan Bouwes, geb. Oude Pekela aug. 1759, † Groningen 21 maart 1804, tr. (ondertr. Groningen 26 mei) 1789 Grietje Geerts Jonkhof, geb. Groningen juli 1763, ged. Groningen, A-Kerk 24 juli 1763, † Appingedam 22 nov. 1854, dr. van Geert Roelefs en Elisabeth Andries Hindriks; zij hertr. Groningen 9 april 1809 Jan Lamberts.

Uit dit huwelijk:

1. Bouwe Jans, volgt IVa.

2. Geert Jans Bouwes, geb. Groningen okt. 1792, ged. Groningen, Martini Kerk 19 okt. 1792, † Rusland 25 nov. 1812.

3. Berend Jans, volgt IVb.

4. Andries Jans Bouwes, geb. Groningen sept. 1797, ged. Groningen, Nieuwe Kerk 1 okt. 1797, † Groningen vóór 1799.

5. Andries Jans, volgt IVc.

 

IVa. Bouwe Jans Bouwes, geb. Groningen nov. 1790, ged. Groningen, Martini Kerk 26 nov. 1790, vermist opgegeven Zuiderzee 30 maart 1828, tr. Wonseradeel 11 jan. 1823 Akke Ottes Reinsma, geb. Wons 9 nov. 1799, ged. Wons/Aengwier 1 dec. 1799, † Makkum 7 dec. 1833, dr. van Otte Klazes en Herkjen Sikkes.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Boewes Bouwes, geb. Wons 10 nov. 1823, † ald. 16 dec. 1823.

2. Herkjen Boewes, volgt Va.

3. Grietje Boewes, volgt Vb.

 

Va. Herkjen Boewes Bouwes, geb. Wons 27 jan. 1825, † Appingedam 11 dec. 1888, tr. 1e Appingedam 20 mei 1846 Hindrik Benes Wildevuur, geb. Nieuweschans 20 april 1815, † Appingedam 29 juni 1856, zn. van Bene Hinderks en Antje Beerends Tooren; tr. 2e Appingedam 30 juli 1857 Walle Teunis Bos, geb. Losdorp 7 april 1826, † Farmsum 7 maart 1886, zn. van Teunis Eltjes en Anna Walles Mulder.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anje Wildevuur, geb. Appingedam 7 juni 1847, † Siddeburen 2 nov. 1862.

2. Aaltje Wildevuur, geb. Appingedam 5 jan. 1852, † Delfzijl 14 dec. 1873.

Uit het tweede huwelijk:

3. Anna Bos, geb. Appingedam 12 juli 1858, † Groningen 21 aug. 1928, tr. 1e Delfzijl 1 nov. 1889 Jouko Hoeksema, geb. Delfzijl 6 okt. 1864, † Groningen 21 jan. 1913, zn. van Sipko en Sjoukje van Komen; tr. 2e Groningen 11 jan. 1917 Jan Schipper, geb. Schildwolde 27 nov. 1854, † Groningen 21 nov. 1928, zn. van Jan Lourents en Annechien Klaassens Homan.

 

Vb. Grietje Boewes Bouwes, geb. Wons 20 maart 1828, † Harlingen 20 febr. 1858, tr. Wons 5 juni 1852 Frans Annes van der Meulen, geb. Franeker 1824, † Dokkum 29 jan. 1889, zn. van Anne Willems en Catharina Fransina Riga.

Uit dit huwelijk:

Anne van der Meulen, geb. Harlingen 3 febr. 1854, † Dokkum 9 febr. 1873.

 

IVb. Berend Jans Bouwes, geb. Groningen 20 april 1795, ged. Groningen, Martini Kerk 24 april 1795, † Appingedam 7 maart 1851, tr. Delfzijl 9 nov. 1821 Hilje Klaasens Spithorst, geb. Solwerd 18 april 1801, † ald. 2 mei 1851, dr. van Klaas Jans en Aalke Meinderts Wierdeman.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Berends Bouwes, geb. Solwerd 9 juni 1822, † ald. 25 sept. 1832.

2. Klaas, volgt Vc.

3. Gerardus Bouwes, geb. Solwerd 22 juni 1824, † ald. 24 maart 1846, begr. Solwerd (Kerk).

4. Albertus, volgt Vd.

5. Grietje Bouwes, geb. Solwerd 1 mei 1828, † Groningen 19 juni 1882, tr. Appingedam 19 maart 1857 Arent Klaassen Stikker, geb. Oterdum 8 okt. 1828, † Appingedam 9 maart 1908, zn. van Klaas Pieters en Trijntje Friedriks Korff; hij hertr. Loppersum 21 okt. 1885 Ida Kuipers.

6. Andries Berends, volgt Ve.

7. Bouko Bouwes, geb. Solwerd 29 april 1832, † Groningen 13 nov. 1893.

8. Aalke, volgt Vf.

9. Jan Berends, volgt Vg.

10. Sieke, volgt Vh.

11. Hillechien, volgt Vi.

 

Vc. Klaas Bouwes, geb. Solwerd 9 juni 1822, Architect, † Solwerd 28 sept. 1863, tr. Groningen 18 sept. 1851 Antje Haverbult, geb. Groningen 18 sept. 1821, † Appingedam 12 juni 1856, dr. van Hindrik Geerts en Geesjen Jans Bresters.

Uit dit huwelijk:

1. Hilje Klaassen, volgt VIa.

2. Hindrik Klaas Bouwes, geb. Solwerd 20 okt. 1853, Koopman, † Appingedam 7 maart 1883.

3. Berend Klaaszoon, volgt VIb.

4. Gesina Kristina Bouwes, geb. Solwerd 15 maart 1856, † ald. 22 april 1856.

 

VIa. Hilje Klaassen Bouwes, geb. Solwerd 17 juli 1852, † Opwierde 28 mei 1927, tr. Appingedam 22 nov. 1883 Geert Emmens, geb. Nieuwolda 27 aug. 1853, † Hoorn 9 okt. 1928, zn. van Ameling Siepkes en Willemina Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

1. Ameling Siepko Emmens, geb. Woldendorp, † Groningen 2 aug. 1926, tr. Appingedam 9 mei 1917 Maria Dijkstra, geb. Nijega, dr. van Renze en Rigtje Harmens Bosma.

2. Antje Emmens, geb. Termunten 20 april 1885, tr. Sijbekarspel 22 april 1910 Cornelis Kieft, geb. Avenhorn, zn. van Hendrikus en Maartje Spijkerman.

3. Klaas Hendrik Emmens, geb. Woldendorp 30 nov. 1887, tr. Appingedam 26 mei 1914 Elina Wessels, geb. Bierum, dr. van Hiddo Lukas en Diewerke Dijkhuis.

4. Siepko Emmens, geb. Spijk 4 nov. 1888, † Beilen 13 juli 1948.

5. Willemina Emmens, geb. Spijk 30 juli 1890.

6. Berend Emmens, geb. Termunten 2 febr. 1895, † Groningen 30 maart 1943, tr. Appingedam 30 sept. 1920 Alberdina Huttenga, geb. Garrelsweer, dr. van Jakob en Tangelina Bouwman.

 

VIb. Berend Klaaszoon Bouwes, geb. Solwerd 4 april 1855, † Appingedam 28 aug. 1921, begr. Appingedam de Wierde, tr. Bierum 19 dec. 1883 Hendrika Arents Bakker, geb. Holwierde 27 febr. 1859, † Appingedam 6 aug. 1934, begr. Appingedam de Wierde, dr. van Arent Eibes en Hilje Geerts Post.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Hindrik, volgt VIIa.

2. Hilje Bouwes, geb. Appingedam 6 nov. 1886, † Doorn 18 febr. 1977, tr. Appingedam 11 jan. 1923 Willem Helmigh Baarschers, geb. Zutphen 25 maart 1887, zn. van Bernardus Antonie en Wilhelmina Hendrica de Rooij en wedr. van Aaltiena Annegiena Koenderink.

3. Arent Eibe Bouwes, geb. Appingedam 24 juli 1888, † Groningen 23 aug. 1913, begr. Appingedam de Wierde.

4. Antje Gesina Kristina Bouwes, geb. Appingedam 7 dec. 1889, † Bandjermasin, Borneo, Nederlands Indië 11 mei 1936, begr. Appingedam Rusthof, tr. Appingedam 18 nov. 1915 Klaas Johannes Boeijinga, geb. Noordscharwoude na 18 nov. 1890, zn. van Johannes en Sjoukje Groeneveld.

5. Bouwina Bouwes, geb. Appingedam 10 dec. 1890, † ald. 11 dec. 1918, begr. Appingedam de Wierde, tr. Appingedam 15 aug. 1918 Daniel Fokkinga, geb. Edam 24 sept. 1885, † Utrecht 28 juli 1936, begr. Appingedam de Wierde, zn. van Joachem en Trientje Rijkens; hij hertr. Appingedam 7 juli 1922 Catharina Hendrika Berghuis.

6. Jan Albertus Bouwes, geb. Appingedam 20 april 1895, † Groningen 14 sept. 1930, begr. Appingedam Rusthof 18 sept. 1930, tr. Rotterdam 21 aug. 1924 (kerkelijk Rotterdam, Nieuwe Zuiderkerk ) Trijntje Pietertje van Kooten, geb. Rotterdam 27 maart 1893, dr. van Machiel en Jezelina Zoeller.

 

VIIa. Klaas Hindrik Bouwes, geb. Appingedam 2 okt. 1885, † ald. 1 dec. 1918, begr. Appingedam de Wierde, tr. Bierum 27 aug. 1908 Catharina Hendrika Berghuis, geb. Bierum 20 jan. 1886, † Appingedam 13 april 197, begr. Appingedam de Wierde, dr. van Jakob en Weke Arents Bakker; zij hertr. Appingedam 7 juli 1922 Daniel Fokkinga.

Uit dit huwelijk:

1. Weke Hilde Geertruida Bouwes, geb. Appingedam 16 maart 1910.

2. Berend Bouwes, geb. Appingedam 22 aug. 1915, † Elburg 7 april 1994, tr. Den Haag 21 mei 1952 Julie Kaptein, geb. Den Haag 17 jan. 1920, dr. van Johannes en Hendrina Meeusen.

3. Jacob Paul Bouwes, geb. Appingedam 12 juli 1916, † Breda 2 mei 2003, begr. Overakker, Breda, tr. 3 mei 1960 Harmke Slagter, geb. Sint-Oedenrode 12 juni 1920, † Breda 14 maart 2007, begr. Overakker, Breda.

 

Vd. Albertus Bouwes, geb. Solwerd 17 nov. 1825, † ald. 27 okt. 1908, tr. Hoogkerk 13 dec. 1860 Trientje Tiemens Hoolsema, geb. Ezinge, † Appingedam 6 april 1910, dr. van Timen Bartelds en Aaltje Duurts Diepinga.

Uit dit huwelijk:

Levenloze zoon, geb. Solwerd 4 sept. 1861.

 

Ve. Andries Berends Bouwes, geb. Solwerd 19 april 1830, † Appingedam 19 dec. 1913, tr. Appingedam 10 jan. 1850 Margien Stratingh, geb. ’t Zand 15 sept. 1832, † Appingedam 5 maart 1877, dr. van Theodorus Johannes en Anje Simons Groenewolt.

Uit dit huwelijk:

1. Berend Bouwes, geb. Appingedam 22 mei 1850, † Heidelberg, Transvaal, Zuid-Afrika 27 juli 1883.

2. Theodorus Johannes Bouwes, geb. Appingedam 16 juni 1851, † ald. 2 juli 1851.

3. Theodorus Johannes, volgt VIc.

4. Levenloos kind, geb. Appingedam 7 sept. 1853.

5. Klaas Bouwes, geb. Appingedam 16 okt. 1854, † ald. 21 juli 1855.

6. Anje Bouwes, geb. Appingedam 23 febr. 1856, † ald. 18 juni 1856.

7. Klaas Bouwes, geb. Appingedam 16 jan. 1858, † ald. 2 juni 1858.

8. Klaas Bouwes, geb. Groningen 15 mei 1859, † ald. 9 juni 1859.

9. Anje, volgt VId.

10. Klaas Bouwes, geb. Groningen 25 jan. 1862, † ald. 18 okt. 1941, tr. Appingedam 25 juni 1890 Jantje Bos, geb. Appingedam omstr. 1867, † Groningen 2 maart 1956, dr. van Jacob en Klasina Bos.

11. Simon Bouwes, geb. Groningen 30 april 1863,, † Groningen 21 juni 1939.

12. Hilje, volgt VIe.

13. Albertus Bouwes, geb. Groningen 19 dec. 1865, † Appingedam 14 april 1878.

14. Bouwke Bouwes, geb. Groningen 10 april 1867, † Appingedam 7 juni 1875.

15. Jan Bouwes, geb. Groningen 11 aug. 1868, † Bourtange 18 mei 1891.

16. Grietje, volgt VIf.

17. Gerhard Bouwes, geb. Paterswolde 28 febr. 1871, † ald. 14 aug. 1871.

18. Gerhard Bouwes, geb. Paterswolde 9 sept. 1872, † Apeldoorn 1 maart 1945, tr. 1e Groningen 2 maart 1911 (echtsch. uitgespr. ald. 9 april 1915) Titia Elizabeth Amshoff, geb. Groningen 19 april 1865, † ald. 15 jan. 1940, dr. van Johannes Petrus Meiling en Alida Huges; tr. 2e Groningen 12 febr. 1920 Hortentia Cerstiaens, geb. Lier, België, dr. van Cleophas en Maria Anna van Dessel.

 

VIc. Theodorus Johannes Bouwes, geb. Appingedam 7 juli 1852, † Groningen 2 juli 1936, begr. Groningen Esserveld, tr. 1e Winsum 12 dec. 1881 Margaretha Johanna Sijbolts, geb. Winsum 13 sept. 1856, † Roodeschool 16 juli 1892, dr. van Lambertus Freerks en Gerritdina Pieters Wildeveld; tr. 2e Uithuizermeeden 16 mei 1895 Elizabeth Luitjens, geb. Uithuizermeeden 2 mei 1875, † Spijk 11 nov. 1897, dr. van Marten en Antje Arkema; tr. 3e Bedum 13 juni 1901 Frederika Margrieta Pettinga, geb. Onderdendam 9 aug. 1860, † Haren 22 okt. 1952, dr. van Jacob Jans en Grietje Ennes van Ham.

Uit het eerste huwelijk:

1. Andries Lambertus, volgt VIIb.

2. Gerritdina Marchiena Bouwes, geb. Bierum 9 maart 1886, † ald. 24 april 1888.

 

VIIb. Andries Lambertus Bouwes, geb. Bierum 3 mei 1883, † Groningen 22 aug. 1976, begr. Groningen Esserveld, tr. Groningen 16 okt. 1909 Grietje Wijk, geb. Maarhuizen 27 juni 1870, † Groningen 24 aug. 1957, begr. Groningen Esserveld, dr. van Petrus en Klaarke Stol.

Uit dit huwelijk:

 

VIIIa. Margrieta Johanna Clara Bouwes, geb. Groningen 10 sept. 1910, † ald. 1988, tr. Groningen 10 sept. 1933 Johannes Labberté, zn. van Karel Rudolf en Elizabeth Maria Thijssen.

Uit dit huwelijk:

1. Herman Labberté, tr. Cora Hoedemaker.

2. Johannes Labberté.

3. Andries Labberté.

4. Karel Johannes Labberté, geb. Groningen nov. 1940.

 

VId. Anje Bouwes, geb. Groningen 19 dec. 1860, † ald. 14 febr. 1900, tr. Vlagtwedde 26 april 1890 Jan Harms Vosters, geb. Gasselte 18 mei 1861, † Borger 19 april 1893, zn. van Harm en Albertien Tammes.

Uit het huwelijk:

1. Alberdina Marchiena Vosters, geb. Borger 22 juli 1890, † Assen 25 aug. 1949, tr. Appingedam 16 april 1914 Geert Kruizinga, geb. Anjum 4 april 1884, zn. van Egbert Folkerts en Anna Jacomina Astra.

2. Harmina Vosters, geb. Drouwen 3 nov. 1891, † Hoogkerk 1 mei 1972, tr. Hoogkerk 14 mei 1920 Jurrien Antoons, geb. Hoogkerk 12 febr. 1895, † ald. 2 jan. 1975, zn. van Marten Antoons en Aafke Dijkhuis.

Haar dochter:

3. Margie Vosters (Bouwes), geb. Bourtange 3 juli 1894.

 

VIe. Hilje Bouwes, geb. Groningen 14 aug. 1864, † Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten van Amerika 2 juni 1937, tr. Bedum 22 juli 1904 Anne Tjalkes Frankena, geb. Hichtum 4 sept. 1851, 1905-, † Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten van Amerika, zn. van Tjalke Aukes en Grietje Johannes Schultetus.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Pier Frankena, geb. Kantens 29 nov. 1905.

2. Margien Grietje Frankena, geb. Kantens 9 okt. 1906.

3. Grietje Frankena, geb. Kantens 1908.

 

VIf. Grietje Bouwes, geb. Paterswolde 15 nov. 1869, † Kampen 7 jan. 1963, begr. Groningen N-begraafplaats, tr. Appingedam 31 mei 1894 Aldert Polman, geb. Stedum 10 jan. 1859, klerk der posterijen, † Groningen 7 juni 1937, begr. Groningen N-begraafplaats, zn. van Jan Jakobs Rietema Polman en Engeltje Omta.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Jakobs Rietema Polman, geb. Assen 21 nov. 1895, tr. Groningen 1 april 1924 Annetta Geertruida Drewes, geb. Adorp, dr. van Lucas en Engelina Dekker.

2. Andries Derk Rietema Polman, geb. Assen 2 mei 1897, † Renkum 2 mei 1993, begr. Heelsum, tr. Winsum 23 sept. 1926 Aaltje Greetina Idema, geb. Smallingerland 1 april 1901, † Renkum 20 juni 1997, begr. Heelsum.

3. Engelina Margina Polman, geb. Assen 1 april 1900, † Veendam 21 aug. 1992, begr. Veendam Buitenwoelhof.

4. Theodorus Johannes Rietema, volgt VIIc.

 

VIIc. Theodorus Johannes Rietema Polman, geb. Assen 8 maart 1904, † Groningen 11 sept. 1965, tr. Groningen 18 sept. 1930 Albertina Ritburg.

Uit dit huwelijk:

1. Aldert Polman, geb. Groningen 11 okt. 1934.

2. Cornelia Anny Polman, geb. Groningen 9 april 1938, tr. Willem Sennema.

 

Vf. Aalke Bouwes, geb. Solwerd 31 dec. 1834, † Groningen 8 dec. 1874, tr. Appingedam 28 april 1864 Hindrik Christoffer Rosenboom, geb. Groningen 26 april 1829, † ald. 19 febr. 1890, zn. van Jan Henrich en IJtjen Tessemaker.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Hindrik Rosenboom, geb. Groningen 10 okt. 1865.

2. Berend Rosenboom, geb. Groningen 6 febr. 1867.

3. Gerrit Rosenboom, geb. Groningen 1 juni 1868.

4. Hilje Rosenboom, geb. Groningen 20 jan. 1870.

5. Ietje Rosenboom, geb. Groningen 1 mei 1871, † ald. 6 juli 1871.

6. Klaas Rosenboom, geb. Groningen 29 april 1872, † Nijmegen 19 april 1947.

 

Vg. Jan Berends Bouwes, geb. Solwerd 17 maart 1837, † Appingedam 20 febr. 1906, tr. 1e Uithuizermeeden 11 maart 1859 Harlekina van der Molen, geb. Uithuizermeeden 10 april 1835, † Appingedam 4 april 1861, dr. van Reinder Harkes en Wibbina Sierts Wiersema; tr. 2e Bierum 12 sept. 1866 Trientje Arents Bakker, geb. Holwierde 8 maart 1844, † Groningen 2 maart 1914, dr. van Arent Eibes en Hilje Geerts Post.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wubbina Jans Bouwes, geb. Appingedam 7 mei 1860, † ald. 25 okt. 1860.

Uit het tweede huwelijk:

2. Arent Bouwes, geb. Appingedam 22 juni 1867, † ald. 2 juli 1867.

3. Hilje, volgt VIg.

4. Grietje, volgt VIh.

5. Arendina, volgt VIi.

 

VIg. Hilje Bouwes, geb. Appingedam 4 juli 1868, † Sneek 21 april 1939, tr. Appingedam 24 juni 1891 Hessel Dethmers, geb. Westerlee 3 juni 1865, zn. van Michiel en Anje Hamster.

Uit dit huwelijk:

1. Anje Catharina Dethmers, geb. Westdongeradeel 6 april 1892.

2. Catharina Jantina Dethmers, geb. Westdongeradeel 28 juli 1893.

3. Gerarda Dethmers, geb. Westdongeradeel 17 nov. 1895.

4. Margaretha Arentina Dethmers, geb. Westdongeradeel 30 mei 1897.

5. Gezina Margrieta Dethmers, geb. Westdongeradeel 20 jan. 1899.

6. Arendina Liberta Dethmers, geb. Westdongeradeel 12 maart 1900.

7. Catharina Frederika Dethmers, geb. Sneek 18 mei 1901.

 

VIh. Grietje Bouwes, geb. Appingedam 9 febr. 1870, † Rotterdam 16 nov. 1917, tr. Appingedam 2 nov. 1890 Coenraad Bernardus Bavinck, geb. Almkerk en Uitwijk 3 juli 1866, Predikant, † Amersfoort 28 aug. 1941, zn. van Jan en Gesiena Magdalena Holland.

Uit dit huwelijk:

1. Coenraad Bernardus Bavinck.

2. Gezina Magdalena Bavinck, geb. Hazerswoude 31 okt. 1891, † Sibolga, Sumatra, Nederlands Indië 14 juli 1926.

3. Jan Bouwes Bavinck, geb. Hazerswoude 13 jan. 1893, † Haarlem 7 dec. 1979.

4. Catharina Hilda Bavinck, geb. Hazerswoude 18 mei 1894, † Hilversum 16 jan. 1967.

5. Johan Herman Bavinck, geb. Rotterdam 22 nov. 1895, † 23 juni 1964.

6. Hilda Arendina Bavinck, geb. Rotterdam 31 okt. 1897.

7. Johanna Gerritdina Bavinck, geb. Rotterdam 22 sept. 1900, † Bussum 1 aug. 1974.

8. Herman Bavinck, geb. Rotterdam 15 febr. 1903, † ald. 7 nov. 1966.

 

VIi. Arendina Bouwes, geb. Appingedam 16 juli 1871, † Groningen 30 mei 1915, tr. Appingedam 3 jan. 1895 Libertus Bouman, geb. Sappemeer 7 jan. 1866, homeopatisch arts, † Groningen 8 febr. 1953, zn. van Hindrik en Geesien Schmidt; hij hertr. Zwolle 5 sept. 1917 Frouwina Alida van der Vegte.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jan Bouman, geb. Groningen 26 okt. 1895, † ald. 4 nov. 1895.

2. Hendrik Jan Bouman, geb. Groningen 16 nov. 1896, † 1984, tr. Amsterdam 2 april 1929 Catharina Annette Jacoba Hofstede Crull, geb. Borne 1897, † 1989.

3. Jan Bouman, geb. Groningen 21 maart 1898, † Apeldoorn 12 jan. 1939, tr. Anna Hemmes.

4. Gerard Libertus Bouman, geb. Groningen 30 sept. 1899, † 3 juli 1994, tr. Maria Fokkina Meijering, geb. Oude Pekela 27 juli 1900, † 2 jan. 1979, dr. van Meertinus en Ludewei Hovinga.

5. Herman Adriaan Bouman, geb. Groningen 28 april 1902, † ald. 2 okt. 1902.

6. Catharina Hilda Margaretha Bouman, geb. Groningen 17 nov. 1905, tr. Willem Sikken, geb. Witmarsum 12 aug. 1904, † Texel 7 juli 1961.

 

Vh. Sieke Bouwes, geb. Solwerd 12 aug. 1839, † Delfzijl 1 april 1929, tr. Loppersum 3 mei 1866 Hindrik Geertsema, geb. Woltersum 8 febr. 1835, Loodsschipper (1897), Korenmolenaar (1869), † Delfzijl 26 jan. 1921, zn. van Geert Pouwels en Anna Hindriks Bloema.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Hillechiena Geertsema, geb. Delfzijl 7 april 1867, † Wagenborgen 3 jan. 1957.

2. Geert Geertsema, geb. Delfzijl 16 mei 1869, Zeeloods, tr. Delfzijl 29 okt. 1897 Antje de Vries, geb. Delfzijl 29 juli 1877, dr. van Klaas en Hillechien Roelfzema.

3. Berend Geertsema, geb. Delfzijl 16 mei 1869, † ald. 21 nov. 1941.

4. Klaas Geertsema, geb. Delfzijl 12 juni 1872, † ald. 24 juni 1872.

5. Hillechien Aalkeliena Geertsema, geb. Delfzijl 28 nov. 1875, † Hilversum 27 jan. 1935.

 

Vi. Hillechien Bouwes, geb. Solwerd 2 juli 1841, † Nieuwolde 4 mei 1900, tr. Groningen 23 dec. 1869 Harm Dijkstra, geb. Nieuwolda 25 april 1829, † ald. 21 nov. 1902, zn. van Geert Harms en Hilje Wilems en wedr. van Trientje ten Have.

Uit dit huwelijk:

1. Geert Dijkstra, geb. Nieuwolda 27 juli 1871.

2. Jan Bouko Dijkstra, geb. Nieuwolda 17 sept. 1872.

3. Grietje Bouwina Dijkstra, geb. Nieuwolda 19 sept. 1873.

4. Berend Dijkstra, geb. Nieuwolda 11 november 1874, ovl. Sneek 3 februari 1932

tr. Wymbritseradiel 11 juni 1903 Janke Nauta, geb. Ypecolsga 17 april 1876, ovl. Sneek 3 oktober 1946 dr. van Atte Nauta en Trijntje Nauta.

5.Adriana Joostina Dijkstra, geb. Nieuwolda 9 maart 1876.

6. Hillechiena Dijkstra, geb. Nieuwolda 23 mei 1878.

7. Albertus Dijkstra, geb. Nieuwolda 25 okt. 1881.

8. Lupko Edzo Dijkstra, geb. Nieuwolda 8 febr. 1883.

 

IVc. Andries Jans Bouwes, geb. Groningen 21 dec. 1800, ged. Groningen, Nieuwe Kerk 25 dec. 1800, † Oostermeer 11 aug. 1894, tr. Achtkarspelen 18 okt. 1828 Ybeltje Alberts van Bruggen, geb. Surhuisterveen 5 sept. 1805, † Oostermeer 10 jan. 1856, dr. van Albert Wytzes en Willemke Durks van der Schors.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Lamberts Andrieszoon, volgt Vj.

2. Willemke Andries, volgt Vk.

3. Albert Andries, volgt V-l.

4. Grietje Andries, volgt Vm.

5. Wytske Andries Bouwes, geb. Oostermeer 2 juni 1848, † ald. 23 juni 1848.

 

Vj. Jan Lamberts Andrieszoon Bouwes, geb. Surhuisterveen 31 aug. 1829, † Oostermeer 26 juni 1878, begr. Roordahuizum Kerk, tr. Grouw 25 mei 1854 (echtsch. ingeschr. Leeuwarden 27 maart 1877) Feykjen Herres Wartena, geb. Roordahuizum 14 nov. 1831, † ald. 22 sept. 1912, begr. Roordahuizum Kerk, dr. van Herre Aukes en Sytske Wytzes van der Sluis.

Uit dit huwelijk:

1. Sytske Jans, volgt VIj.

2. Ybeltje Jans Bouwes, geb. Oostermeer 31 dec. 1861, † ald. 16 febr. 1864.

3. Ybeltje Jans, volgt VIk.

4. Andries Jans Bouwes, geb. Oostermeer 11 maart 1871, † ald. 28 maart 1872.

 

VIj. Sytske Jans Bouwes, geb. Oostermeer 20 juli 1858, † Idaard 22 febr. 1929, tr. Idaard 21 jan. 1880 Wybe Rinses Seinstra, geb. Idaard 23 jan. 1855, † ald. 26 mei 1912, zn. van Rinse Regnerus en Sibbeltje Pieters van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1. Rinze Wybes Seinstra, geb. Idaard 12 april 1880, † ald. 25 aug. 1935, begr. Weidum.

2. Andries Wybes Seinstra, geb. Idaard 16 april 1889, † Leeuwarden 8 juni 1980, gecrem. Goutum 12 juni 1980.

3. Jan Wybes Seinstra, geb. Idaard 18 maart 1891, † ald. 27 juli 1964, gecrem. Groningen 30 juli 1964.

 

VIk. Ybeltje Jans Bouwes, geb. Oostermeer 6 jan. 1865, † Roordahuizum 6 dec. 1943, tr. Idaarderadeel 7 nov. 1885 Sybe Everts Schaap, geb. Roordahuizum 22 dec. 1860, † ald. 16 dec. 1952.

Uit dit huwelijk:

1. Feikje Schaap, geb. Idaard 30 okt. 1887.

2. Itte Schaap, geb. Idaard 3 april 1891.

3. Evert Schaap, geb. Idaard 25 juli 1895.

4. Jan Schaap, geb. Idaard 25 nov. 1900.

 

Vk. Willemke Andries Bouwes, geb. Augustinusga 11 april 1832, † Bergum 12 maart 1897, tr. Bergum 10 jan. 1855 Jan Cornelis Kramer, geb. Bergum 4 maart 1825, † ald. 24 maart 1883, zn. van Cornelis Piers en Antje Tomas Hoekstra.

Uit dit huwelijk:

1. Ybeltje Jans Kramer, geb. Bergum 29 okt. 1855, † ald. 27 aug. 1890.

2. Cornelis Jans Kramer, geb. Bergum 21 mei 1857, † ald. 16 juni 1857.

3. Antje Jans Kramer, geb. Bergum 21 mei 1857, † ald. 28 juli 1857.

4. Cornelis Jans Kramer, geb. Bergum 18 maart 1860, † ald. 22 okt. 1862.

5. Andries Jans Kramer, geb. Bergum 3 april 1862, † Zeist 28 nov. 1922.

6. Antje Jans Kramer, geb. Bergum 18 febr. 1864, † Leeuwarden 1 dec. 1927.

7. Grietje Jans Kramer, geb. Bergum 9 febr. 1868, † Groningen 21 april 1921.

8. Cornelis Jans Kramer, geb. Bergum 19 jan. 1869, † ald. 31 maart 1869.

 

V-l. Albert Andries Bouwes, geb. Oostermeer 20 juni 1841, † ald. 28 nov. 1909, tr. Bergum 19 mei 1864 Elizabeth Atzes Atsma, geb. Oostermeer 1 sept. 1838, † Groningen 29 nov. 1913, begr. Oostermeer, dr. van Atze Dirks en Ymkje van der Lei.

Uit dit huwelijk:

1. Andries Alberts Bouwes, geb. Oostermeer 13 april 1865, † ald. 22 mei 1891.

2. Atze Alberts, volgt VI-l.

3. Jacob Alberts Bouwes, geb. Oostermeer 8 dec. 1868, † Twijzel 23 febr. 1914, begr. Oostermeer.

4. Ybeltje Alberts Bouwes, geb. Oostermeer 11 sept. 1872, † Leeuwarden 21 juli 1945, tr. Oostermeer 31 okt. 1912 Meine Jedema, geb. Noordwolde 23 okt. 1866, † Leeuwarden 23 okt. 1939, begr. Oostermeer 26 okt. 1939, zn. van Koene Jans en Hiltje Meines Eits.

5. Wybren Alberts, volgt VIm.

 

VI-l. Atze Alberts Bouwes, geb. Oostermeer 22 okt. 1866, † ald. 25 juli 1943, tr. Bergum 20 mei 1899 Aaltje Bergsma, geb. Noordhorn 9 april 1872, † Bergum 10 april 1960, begr. Oostermeer, dr. van Jan en Aaltje Jurjens de Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Bouwes, geb. Oostermeer 30 maart 1900, † ald. 17 april 1900.

2. Elisabeth, volgt VIId.

3. Aaltje, volgt VIIe.

4. Albert Andries, volgt VIIf.

 

VIId. Elisabeth Bouwes, geb. Oostermeer 25 juni 1901, † Amersfoort 2 maart 1994, begr. Oostermeer, tr. Oostermeer 2 jan. 1926 Jacob Bast, geb. Doniawerstal 17 sept. 1900, † Leysen, Zwitserland 6 juli 1963, begr. Oostermeer, zn. van Jan en Berendtje de Vries.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Atze Bast, geb. Oude Haske 10 dec. 1927, tr. Mombassa, Kenia 8 jan. 1955 Ellen Jurgens, geb. Soerakarta, Java 1 maart 1933.

2. Aleid Berthe Isobel Bast, geb. Lemmer 4 juli 1930, tr. Hong Kong 8 febr. 1954 Anske Lieuwe de Jong, geb. Semarang, Java, Nederlands-Indië 26 juni 1929.

 

VIIe. Aaltje Bouwes, geb. Oostermeer 18 dec. 1902, † Appelscha 25 sept. 1990, begr. Heiloo, Algemene begraafplaats Heiloo, tr. Oostermeer 5 febr. 1927 Lammert de Vries, geb. Leeuwarden 23 mei 1897, † Heiloo 11 maart 1964, begr. Heiloo, Algemene begraafplaats Heiloo, zn. van Doekele Lammerts en Trijntje Feddes Tuininga.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Wietske de Vries, geb. Heiloo 29 jan. 1928, † Bergum 13 juni 2010, begr. Oostermeer 17 juni 2010.

2. Atze Albert, volgt VIIIb.

 

VIIIb. Atze Albert de Vries, geb. Heiloo 9 juli 1932, tr. Doetinchem 29 dec. 1964 Marianne Geerling, geb. Doetinchem 13 nov. 1940.

Uit dit huwelijk:

1. Atze Lammert Jan de Vries

2. Roeland Wouter de Vries

3. Saskia Martine Carla de Vries

 

VIIf. Albert Andries Bouwes, geb. Oostermeer 26 april 1904, † Baarn 21 sept. 1993, begr. Oostermeer, tr. Batavia (Nederlands Indië) 14 maart 1939 Jetske Sybranda Bloemhof, geb. Leeuwarden 8 aug. 1913, † Baarn 21 juli 1996, begr. Oostermeer, dr. van Sjoerd Aukes en Hinke Harmens Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

1. Ynke Elisabeth Bouwes, geb. Batavia (Nederlands Indië) 13 jan. 1940.
2. Ada Meike, volgt VIIIc.

3. Jouck Tyeth Bouwesz, geb. Leeuwarden 10 aug. 1946, tr. 1e Baarn 24 juni 1972 (echtsch. ingeschr. ald. 14 juni 1977) Evert Johannes Enklaar, geb. Groningen 26 okt. 1944; tr. 2e Nieuwerkerk aan den IJssel 7 jan. 1983 (echtsch. ingeschr. Baarn 28 jan. 1992) Jan Folke van Zetten, geb. Rotterdam 23 sept. 1950.

4. Atze Sjoerd Anders, volgt VIIId.

 

VIIIc. Ada Meike Bouwes, geb. Makassar, Celebes, Nederlands Indië 10 dec. 1941, tr. 1e Baarn 2 sept. 1967 (echtsch. uitgespr. ald. 13 maart 1980) Frederik (Flip) Christiaan Wentink, geb. Baarn 19 febr. 1942, Architect; tr. 2e Maartensdijk 25 sept. 1985 (echtsch. ingeschr. Baarn 26 aug. 1997) Willem Verhage, geb. Rotterdam 29 april 1940.

Uit het eerste huwelijk:

 

IXa. Jelke Frederique Wentink, geb. Utrecht 4 dec. 1973, tr. Laren 17 sept. 1999 Justus Jan van Dapperen, geb. Amsterdam 24 mei 1965.

Uit dit huwelijk:

1. Anne Lotte van Dapperen, geb. Amersfoort 24 april 2006.

2. Tijmen Wouter Christian van Dapperen, geb. Hilversum 3 sept. 2008.

 

VIIId. Atze Sjoerd Anders Bouwes, geb. Batavia (Nederlands Indië) 11 okt. 1948, tr. Heteren 4 juni 1976 Clasina Johanna (Clasien) van Gaalen, geb. Heteren 3 jan. 1954, dr. van Cornelis George en Johanna van de Kolk.

Uit dit huwelijk:

1. Albert Maarten, volgt IXb.

2. Michiel Adriaan, volgt IXc.

 

IXb. Albert Maarten Bouwes, geb. Baarn 9 sept. 1979, ged. Baarn, Paulus Kerk 13 jan. 1980.

Uit zijn relatie met Nicole van Lunteren, geb. Alkmaar 22 sept. 1982, dr. van Ronald en Anita Alida Meinders:

Florentine Louise Bouwes, geb. Krommenie 30 juli 2010.

Madee Julie Elisabeth Bouwes, geb. Krommenie 15 november 2012.

 

IXc. Michiel Adriaan Bouwes, geb. Baarn 16 sept. 1980, ged. Baarn, Paulus Kerk.

Uit zijn relatie met Frederique Antoinette van Waes, geb. Rheden 5 juli 1974, dr. van Diederik Jan en Marie Louise Damen:

1. Diederik Jan (Dick) Bouwes, geb. Amsterdam 5 sept. 2009.

2. Daan Atze (Daan) Bouwes, geb. Amsterdam 5 sept. 2009.

 

VIm. Wybren Alberts Bouwes, geb. Oostermeer 15 mei 1875, † Leeuwarden 25 maart 1944, begr. Oostermeer 28 maart 1944, tr. Oostermeer 12 mei 1904 Janke Veenstra, geb. Kooten 14 april 1883, † Bergum 27 maart 1965, begr. Oostermeer 31 maart 1965, dr. van Ate Wiebrens en Jantje Caspers Blom.

Uit dit huwelijk:

1. Jantje Bouwes, geb. Oostermeer 3 mei 1905, † Leeuwarden 29 aug. 1967, tr. Leeuwarden 3 juni 1942 Symen Jans Monsma, geb. St. Jacobiparochie 28 juni 1894, † Leeuwarden 9 jan. 1974, zn. van Jan en Pietje Hoekstra en wedr. van Aafke Sybrens Lautenbach.

2. Andries Albert, volgt VIIg.

 

VIIg. Andries Albert Bouwes, geb. Oostermeer 22 jan. 1912, † Leeuwarden 18 april 2000, begr. Oostermeer 22 april 2000, tr. 1e New York 1941 Geertruide Adriana Boers, geb. Rotterdam 26 april 1908, † Leeuwarden 7 nov. 1982, begr. Oostermeer 11 nov. 1982; tr. 2e Fort Lauderdale 19 febr. 1985 Helen Elisabeth Barrs, geb. Jacksonville, Florida 14 sept. 1920, † Leeuwarden 4 nov. 1997.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wybren Albert, volgt VIIIe.

2. Jan Frederik Bouwes, geb. Leeuwarden 3 jan. 1948.

3. Menno Tjeerd, volgt VIIIf.

 

VIIIe. Wybren Albert Bouwes, geb. Hammersmith, Verenigd Koninkrijk 4 aug. 1945, tr. Leeuwarden 31 maart 1974 Jacoba Akkermans.

Uit dit huwelijk:

1. Suzanne Bouwes, geb. Singapore 12 jan. 1973.

2. Martine Bouwes, geb. Kualalumpur 3 juni 1975, tr. Leeuwarden 17 dec. 2010 Romke Brinkman, geb. Leeuwarden 25 mei 1984, zn. van Jelli Brinkman.

 

VIIIf. Menno Tjeerd Bouwes, geb. Leeuwarden 6 jan. 1951, tr. Den Haag 7 sept. 1984 Jkvr. Irene van der Does de Bye, geb. 12 juli 1956, dr. van Jhr. Jules Antoine en Frieda Clementine Proot.

Uit dit huwelijk:

1. Mette Bouwes, geb. Den Haag 27 nov. 1986.

2. Feiko Bouwes, geb. Den Haag 9 febr. 1987.

3. Rutger Bouwes, geb. Den Haag 22 april 1989.

 

Vm. Grietje Andries Bouwes, geb. Oostermeer 19 maart 1844, † Groningen 16 maart 1907, tr. Bergum 19 mei 1864 Egbert Oebeles van der Kooi, geb. Bergum 25 jan. 1836, † ald. 19 sept. 1880, zn. van Oebele Kornelis en Antje Egberts Veenstra.

Uit dit huwelijk:

 

VIn. Oebele Egberts van der Kooi, geb. Oostermeer 21 febr. 1868, tr. Leeuwarden 28 jan. 1891 Henderika Johanna Kubbe, geb. Leeuwarden 23 juni 1865, † ald. 9 febr. 1892, dr. van Geertje Kubbe.

Uit dit huwelijk:

1. Egbert van der Kooi, geb. Leeuwarden 17 febr. 1891, † ald. 29 mei 1892.

2. Geertje van der Kooi, geb. Leeuwarden 17 jan. 1892, † ald. 17 mei 1892.

 

IIIb. Pieterjen Bouwes, geb. Oude Pekela maart 1766, † na 1808, tr. Groningen 25 juli 1802 Jan Hendrik Blom, ged. Amsterdam 27 maart 1763.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Blom, geb. Amsterdam 4 juni 1803.

2. Jan Blom, geb. Amsterdam 9 april 1805, † ald..

3. Barend Blom, geb. Amsterdam 23 jan. 1808, † ald. sept. 1808.

Laatste update: 16 oktober 2011


© 2009-2011 www.bouwes.nl